Go to content
 • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
 • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
 • hipopatam i świnka
  Dobrana para!
 • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Adres email: 
Telefon: 
422733031
Faks: 
426744454

W grudniu 1946 r. z inicjatywy członków przedwojennego stowarzyszenia powstał w Łodzi Oddział Polskiego Związku Głuchoniemych i ich Przyjaciół. Z czasem nazwa zmieniła się na Polski Związek Głuchych, zmieniały się również siedziby. Aż do 1998 r., kiedy to ze środków Zarządu Głównego PZG zakupiono budynek przy ul. Nawrot 94/96, który stał się domem dla setek niesłyszących z województwa łódzkiego.
Jesteśmy więc najstarszą organizacją prowadzącą rehabilitację, opiekę, pomoc społeczną i animację życia kulturalnego dla osób niesłyszących zamieszkujących województwo łódzkie.
Bezpośrednia, indywidualna pomoc niesłyszącym w ramach pracy ośrodków polega na takich czynnościach, jak:

 • udzielanie pomocy w załatwianiu wszelkich spraw, w tym urzędowych, osobistych,
 • terapia indywidualna,
 • wywiady środowiskowe,
 • udzielanie pomocy w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się pismem (wypełnianie dokumentów, pisanie podań, listów itp.),
 • pośrednictwo w kontaktach telefonicznych,
 • usługi tłumaczy języka migowego na zewnątrz (u lekarza, w urzędach, na kursach, szkoleniach itp.),
 • udzielanie porad prawnych,
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc uczniom mającym problemy w nauce.

Z wymienionych powyżej form pomocy mogą korzystać członkowie PZG oraz ich rodziny.
świetlicy dla dorosłych osób niesłyszących we wtorki i czwartki odbywają się spotkania, w którym spotykają się członkowie i rozmawiają o różnych sprawach z życia naszej placówki, osobistych problemach, rozwiązują trudne sytuacje, wymieniają się doświadczeniami. Spotkania osób słabosłyszących odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. W ramach tych spotkań organizowane są spotkania wielkanocne, wigilijne i inne imprezy okolicznościowe takie jak Międzynarodowy Dzień Głuchego.
Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Głuchych i Głuchoniewidomych:

 • Pracownia robót ręcznych
 • Pracownia wikliny
 • Pracownia rzeźby w glinie
 • Pracownia gospodarstwa domowego
 • Pracownia komputerowa

Kursy zawodowe i językowe dla osób niesłyszących.
Centrum Kształcenia Języka Migowego:

 • Kursy języka migowego (PJM)
 • Publikacje

Europejskie Centrum Kultury Głuchych:

 • Europejski Festiwal Sztuki Osób Niesłyszących,
 • Ogólnopolski warsztat malarski niesłyszących  ?Malarstwo w Terapii?,
 • Łódzka Scena Pantomimy,
 • Działalność wystawiennicza