Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

KLANZA - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

Telefon: 
22 858 73 40

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.
Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.
Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego wyróżnioną nagrodą PRO PUBLICO BONO.
Od 18 lat skupiamy osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie metod aktywizujących opartych na idei pedagogiki zabawy.
Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych
i młodzieżowych.
Metody aktywizujące prezentowane na warsztatach przez animatorów KLANZY mogą pomóc w:
- nauczaniu zintegrowanym i blokowym,
- Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli,
- budowaniu programów i autorskich innowacji programowych,
- przeniesieniu akcentu z oceniania na informację zwrotną.
Krótka historia:
Wszystko zaczęło się w 1990 roku w Lublinie od dr Zofii Zaorskiej.
Kiedy w okresie stanu wojennego otrzymała paczkę z Niemiec od zupełnie nieznanych sobie osób. Poczuła się w obowiązku podziękować i odpisała nadawcy. Z kolejną paczką nadszedł list, z którego dowiedziała się. że nadawcą jest austriacki pedagog Toni Wimmer. Korespondencja stawała sie coraz częstsza, a kontakty coraz bardziej ciepłe i Zofia zostala zaproszona do Akademii Remscheid, w której zetknęła się z pedagogika zabawy (spielpedagogik). Zafascynowana poznanymi tam metodami postanowila przenieść je na polski grunt.
Na początku był KLUB ANIMATORÓW, później zmieniono nazwę na KLUB ANIMATORÓW ZABAWY - stąd z pierwszych liter nazwa KLANZA i choć jeszcze kilkakrotnie zmieniano oficjalną nazwę (a było też STUDIUM ANIMACJI) - to KLANZA została do dziś.
W 1994 roku utworzono samodzielną organizację realizującą ideę pedagogiki zabawy POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW ZABAWY KLANZA.
Od 1998 r. oficjalna nazwa brzmi POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA z siedzibą główną w Lublinie, ale powstały liczne struktury lokalne.
Historia KLANZY to pierwsze kursy prezentujące metody pedagogiki zabawy i działania animacyjne dla środowisk pedagogicznych i kulturalnych oraz plenerowe akcje dla dzieci i młodzieży. Z roku na rok powstawały kolejne warsztaty i rosła grupa animatorów. Organizowano Letnie Szkoły Animatorów, a od 2000 roku istnieje CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA - niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Od samego prawie początku wydawano własne pismo - najpierw pod nazwą "KPOPLA", potem od 1995 roku ukazywał się kwartalnik metodyczny "GRUPA i ZABAWA" a od 2003 roku wydawane są trzy czasopisma metodyczne "Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci", "Klanza w Czasie Wolnym" oraz "Klanza w Szkole". Od 1997 roku mamy własne WYDAWNICTWO KLANZA.
Od początku wszystkie działania wspierał Toni Wimmer z Austriackiego Stowarzyszenia Arbeitsgemeinschaft für Gruppenberatung (AGB). 
Misja i Cele
- Podnoszenie wiedzy, umiejętności, kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
- Wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych,
- Propagowanie aktywizujących metod pracy z grupą,
- Integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej,
- Stworzenie systemu kształcenia trenerów.
Jak to osiągamy?
- Organizujemy imprezy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy,
- Organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty, sympozja, konferencje, odczyty, grupy samokształceniowe,
- Prowadzimy działalność wydawniczą i popularyzatorską,
Gdzie jesteśmy?
Zarząd Główny - Lublin
Oddziały - Warszawa, Białystok, Bogatynia, Gdynia, Poznań, Wrocław,
Koła - Bydgoszcz, Częstochowa, Kraków, Lublin, ŁódĽ, Olsztyn, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Szczecin, Tychy.