Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie "Nasz Zamek"

Adres email: 
Telefon: 
604 369 632

Nasze Stowarzyszenie jest powstałą w grudniu 2006 r. organizacją o charakterze lobbystycznym, składającą się z młodych, aktywnych ludzi, którzy przejęci losem zapomnianej i niedocenianej sochaczewskiej ruiny, a jednocześnie świadomi wyników najnowszych badań naukowych ustalających zbliżony wygląd warowni z połowy XVII wieku, postanowili zrzeszyć się w celu starań o pełną, historyczną odbudowę zamku z naszego miasta.
Stowarzyszenie powstało w konsekwencji działań i z inicjatywy naszego prezesa Łukasza Popowskiego, absolwenta Historii Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletniego badacza dziejów zamku. W toku półtorarocznych działań udało mu się wzbudzić zainteresowanie obiektem u dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Leszka Kajzera, a zarazem pozyskać przychylność władz lokalnych do planu organizacji pierwszych od 1977 r. wykopalisk archeologicznych na zamku. Prace te odbyły się w lipcu 2006 roku i był to początek ważnych i rzeczywistych działań na rzecz wzbudzenia zainteresowania i poprawy sytuacji zamku w Sochaczewie, których efektem było m.in. powstanie naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Nasz Zamek” posiada na dzień dzisiejszy jedyną możliwą do przyjęcia formułę -organizacji o charakterze lobbystycznym. Naszym zadaniem, oprócz niewykraczającej poza własne, skromne możliwości finansowe opieki nad ruinami, jest krzewienie i promowanie wśród mieszkańców idei historycznej odbudowy zamku; propagowanie dziejów warowni; budowa i integracja środowiska przychylnego projektowi jak również pozyskiwanie do tego celu władz miasta i innych podmiotów mogących pozytywnie przysłużyć się sprawie. Posiadana przez nas formuła jest efektem ogromnnych kosztów zabezpieczenia góry zamkowej jak i samej odbudowy, które to powodują, że zdobycie tak dużych pieniędzy poprzez kwesty Stowarzyszenia jawi się jako niemożliwe. Jedynymi realnymi, na ten moment możliwościami pozyskania tak dużej kwoty pieniędzy są:

- napisanie przez samorząd lokalny dobrego wniosku do Unii Europejskiej popartego 15% kwotą dofinansowującą pozyskaną nie tylko z miejskiego budżetu, ale również z innych podmiotów obracających publicznymi pieniędzmi (Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury,Urząd Konserwatorski)

Jeżeli do procesu odbudowy niezbędna będzie ilość pieniędzy niewykraczająca poza możliwości Stowarzyszenia, wtedy też stanie się ono również organizacją kwestującą.

Jesteśmy zrzeszeniem ludzi, w potocznym słowa rozumieniu zwyczajnych, nie musisz być historykiem, archeologiem czy historykiem architektury aby przyłączyć się do nas i działać dla dobra zamku i miasta, każdy kto ma chęć i możliwość pomóc jest mile widziany. Z takiego właśnie podejścia wzięła się nazwa naszego Stowarzyszenia –„Nasz Zamek”. Tą nazwą pragniemy zasymbolizować fakt, że zamek jako symbol bogatej przeszłości miasta jest własnością NAS WSZYSTKICH i my wszyscy jesteśmy za jego stan odpowiedzialni, jak i winni jesteśmy mu opiekę i dbałość o jego przyszły wygląd. Będąc w Stowarzyszeniu ludźmi świadomymi przeróżnych trendów w konserwatorstwie przy odbudowach obiektów warownych związanych z kreacjami o charakterze nowoczesnym-post modernistycznym, nie wyobrażamy sobie, aby ewentualna odbudowa zamku w Sochaczewie miała charakter inny niż historyczny. Jako, że wyniki najnowszych badań naukowych ukazują prawdopodobny wygląd obiektu z połowy XVII wieku, będziemy starać się, aby wizja odbudowy zamku była ich jak najwierniejszą emanacją .

Cele Stowarzyszenia
a) historyczna odbudowa zamku w Sochaczewie oparta o wszelkie dostępne i istniejące źródła pisane i ikonograficzne oraz zakrojone na możliwie najszerszą skalę badania archeologiczne i architektoniczne ;

b) odtworzenie zabytkowego układu architektonicznego starego rynku i centrum miasta ;

c) odtworzenie bądź remont wszystkich zaniedbanych sochaczewskich zabytków tj. m.in.: „grobowiec mułły”, kamienice z XIX i XX wieku, nagrobki na cmentarzu miejskim ;

d) wspieranie i kreacja wszystkich imprez kulturalnych o charakterze rekonstrukcji historycznych na terenie Sochaczewa i okolic oraz integracja środowisk z nimi związanych ;

e) ratunek od zniszczeń i dewastacji cmentarzy z czasów I i II wojny światowej z rejonu Sochaczewa i okolic

 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) integrację i aktywizację ludzi zainteresowanych historią miasta i zamku ;

b) działalność edukacyjną związaną z popularyzowaniem i krzewieniem wśród społeczeństwa wiedzy na temat historii zamku i miasta Sochaczew ;

c) wspieranie i inicjowanie akcji mających na celu odbudowę bądź remont wszystkich zaniedbanych sochaczewskich zabytków : tj. m.in. kamienic, kaplic cmentarnych, cmentarzy, nagrobków ;

d) wspieranie i kreowanie akcji mających na celu odtworzenie zabytkowego układu architektonicznego centrum miasta, utraconego w wyniku dwóch ostatnich wojen np. północna plus południowa pierzeja starego rynku ;

e) wspieranie i inicjowanie akcji mających na celu organizacje nowych i promowanie już istniejących imprez o charakterze rekonstrukcji historycznych z terenu miasta i okolic ;

f) organizacja innych imprez o charakterze kulturalnym, wspierających wszystkie w/w cele;