Go to content

Klub Mysli Społecznej "Inicjatywy"

Klub Myśli Społecznej Inicjatywy to organizacja ludzi wrażliwych społecznie. Obchodzi ją to, co dzieje się w naszym mieście, kraju, w społeczeństwie. Misją klubu jest wspieranie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji i zdolności, a także planów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim.

Działalność szkoleniową KMS prowadzi od 2000 r. Dotychczas zorganizował kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, w których rocznie bierze udział ok. 400 osób.

•    Klub posiada status organizacji wysyłającej w ramach Wolontariatu Europejskiego,
•    współpracuje z Collegium Civitas,
•    działacze Klubu są autorami publikacji m.in. Profesjonalny Manager NGO i Budowanie Partnerstw Lokalnych, Dobry Trener NGO, Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych,