Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Fundacja “Pałac w Korczewie”

Telefon: 
025 631 20 68

Fundacja “Pałac w Korczewie” powstała w sierpniu 2004 roku. Fundatorem jest Alexander Harris, a Prezesem Joanna Harris- właściciele Pałacu w Korczewie, którzy już od 1994 roku prowadzą w Korczewie działania na rzecz rozwoju i promocji Regionu.
Od początku istnienia Fundacja realizuje działania na rzecz promocji Pałacu i Korczewa oraz wspiera właścicieli w odbudowie zespołu pałacowo-parkowego.  Fundacja współpracuje z innymi organizacjami, muzeami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W Pałacu regularnie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia promujące region, kulturę oraz sport. Są to m.in.:
- wystawy kulturalne, obecnie wystawa pt. „Huculszczyzna-bliska egzotyka” zorganizowana wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
- imprezy plenerowe: Zielony Korczew i Targi dla wsi-w pierwszy weekend sierpnia oraz Magia lat 20-tych- w ostatnią niedzielę września
-prelekcje, wykłady dla nauczycieli
Cele i misja
-Renowacja i utrzymanie zespołu Pałacowo – Parkowego w Korczewie.
-Wspieranie wysiłków w zakresie ratowania zabytków architektury;
-Działalność muzealna i wydawnicza;
-Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej w zakresie edukacji, pomocy społecznej, kultury, turystyki i ochrony środowiska.
Uczestnikami projektów są pracownicy Fundacji- mieszkańcy okolicy oraz właściciele Pałacu.
Odbiorcami projektów są: lokalna społeczność, dzieci i młodzież szkolna ze szkół w Regionie, turyści odwiedzający Region.
Rezultaty działań: odbudowa pałacu, wzrost atrakcyjności Korczewa jako miejscowości turystycznej, podnoszenie świadomości kulturowej mieszkańców i ich wiedzy o Regionie, postrzeganie Korczewa jako miejsca godnego uwagi na mapie turystycznej kraju.