Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Fundacja Praca dla Niewidomych

Adres email: 
Telefon: 
22 826 88 66

Podstawowym celem działalności Fundacji ,,Praca dla Niewidomych’’ jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
W ramach swoich przedsięwzięć Fundacja regularnie angażuje się w różnorodne projekty i programy na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Jednym z nich był współfinansowany ze środków PFRON program pn. ,,Z komputerem jaśniej’’. Beneficjentami programu były osoby niewidome i słabowidzące. Projekt realizowany przez Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie polegał na nauce obsługi komputera z wykorzystaniem specjalistycznej klawiatury i oprogramowania. Dodatkowo uczestnicy poznawali zasady pisma Braille’a. Częścią programu były spotkania z psychologiem i pedagogiem specjalnym.
          Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem realizowanym w latach 2009-2010 był finansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi projekt ,,Glina – zarobek i terapia dla niepełnosprawnych’’. Polegał on na zorganizowaniu i uruchomieniu w RZAZ warsztatu rękodzieła.
          Mając na uwadze ubogie rodziny wiejskie RZAZ zaangażował się w program grantowy firmy Danone pn. ,,Masz pomysł? Podziel się posiłkiem’’. Dzięki realizacji programu pięćdziesięcioro dzieci z najuboższych rodzin regularnie otrzymywało ciepłe posiłki w dniach nauki szkolnej. Ponadto w ramach tej akcji zorganizowano zajęcia i spotkania pn. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’, którym celem było promowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania.
          Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej prowadził program pn. ,,Dogadajmy się’’. Polegał on na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch kursów języka migowego – KSS1 (poziom elementarny) dla pracowników służb społecznych i KN1 (poziom elementarny) dla nauczycieli i pedagogów. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy programu zdobywali umiejętności niezbędne w sprawnym kontaktowaniu się z osobami głuchymi.
        W roku 2009 na bazie pomieszczeń Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie uruchomiono ,,Integracyjne Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne’’. W ramach tego przedsięwzięcia utworzono ścieżkę botaniczną, mini zoo, ptaszarnię, oraz leśną ścieżkę edukacyjną. Centrum otwarte jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych także przez osoby niepełnosprawne. Centrum oferuje zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej, nauki pisma Braille’a, ekologii i wiedzy przyrodniczej oraz pracowni rękodzieła. Ponadto w ofercie znajdują się przejażdżki w siodle na koniu, bryczkami oraz saniami uatrakcyjniające pobyt gości w Zakładzie.
          Potrzeba informacji prawnych w różnych aspektach życia osób niepełnosprawnych znalazła możliwość realizacji w projekcie pn. ,,Znaj swoje prawa’’. Od dwóch lat osoby niepełnosprawne otrzymują bezpłatne porady prawne, które dotyczą następujących dziedzin prawa: orzekania o niepełnosprawności, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa mieszkaniowego i ochrony praw lokatorów. Porad udzielają doświadczeni prawnicy wpisani na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
          Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’ nie zapomina o potrzebach kulturalnych i turystycznych osób niewidomych i słabowidzących. W ramach własnych projektów zorganizowano w ciągu ostatnich dwóch lat kilka wycieczek pod wspólną nazwą ,,Poznajemy wiślane grody’’. Ponad 200 osób niepełnosprawnych miało możliwość uczestnictwa w bezpłatnej całodniowej wycieczce do Płocka zakończonej wspólnym pobytem w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. W wycieczkach tych uczestniczyły osoby dorosłe i młodzież.
          W okresie Świąt Bożego Narodzenia Fundacja cyklicznie zaprasza osoby niewidome i słabowidzace na przedświąteczne spotkania. W roku 2011 spotkanie takie uświetnił koncert Pani Alicji Majewskiej, której towarzyszył Pan Włodzimierz Korcz, a gościem specjalnym była młoda niewidoma piosenkarka Agata Zakrzewska. W świątecznym spotkaniu i koncercie pn. ,,Przy wspólnym stole’’ uczestniczyło ponad 200 osób niepełnosprawnych.