Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Fundacja Pomoc Potrzebującym

Telefon: 
22 674 74 42
22 614 13 16

„POMOC POTRZEBUJĄCYM” Fundacja Pożytku Publicznego działa od listopada 2002 roku. Status OPP otrzymała w 2004 roku. Specjalizuje się w realizacji działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, ale także realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu i patologiom społecznym.

Fundacja jest jedną z nielicznych organizacji, która zajmuje się kompletną, ukierunkowaną opieką nad ludźmi starszymi i schorowanymi. To jedna z największych organizacji prowadzących placówki opiekuńcze na terenie Warszawy. Ma w ofercie ponad 170 miejsc stacjonarnych z przeznaczeniem dla osób starszych o różnym – nawet bardzo zaawansowanym – stopniu schorzeń. Konsekwencją pracy z osobami starszymi stało się nawiązanie współpracy z placówkami penitencjarnymi na terenie Warszawy i zatrudnienie w ramach aktywizacji zawodowej osób osadzonych.

Doświadczenie Fundacji wskazuje, że wzajemne oddziaływanie tych dwóch grup wykluczonych jest zbawienne w wymiarze społecznym i czysto ludzkim, dla każdego z nich osobiście jak i zbiorowo.

MISJA i CELE:

„POMAGAMY I UCZYMY POMAGAĆ”

Fundacja stara się urzeczywistnić i urealnić problem pomocy osobom starszym - poprzez nie tylko świadczenie usług opiekuńczych, ale edukację w zakresie sprawowania takiej opieki i konieczności jej pełnienia na każdym etapie życia osoby starszej.

Głównym celem Fundacji jest złamanie stereotypu w postrzeganiu ludzi starszych i ich roli w społeczeństwie. Zadanie to jest nie łatwe, bo trudno złamać kanon zachowań wobec ludzi starszych, którzy „swoje już przeżyli" i w związku z tym są... zbyt starzy by okazali się godni zainteresowania. Starość wedle tych zachowań nie jest trendy, starość jest PASSE.

Dom opieki to nie wyrok. To szansa. Fundacja daje godną opiekę, zwalniając z trudnego obowiązku fizycznej opieki w trakcie choroby czy ludzkiego starzenia się. Stwarza rodzinom możliwość pełnego zaangażowania się w kontakty ze swoimi bliskimi, by dać im to co jest dla nich najważniejsze – serce i czas.

Paradoksalnie odnosi się to także do osób skazanych, których aktywizacja i resocjalizacja społeczno-zawodowa jest prowadzona w Fundacji na bardzo szeroką skalę. Ponieważ jak podkreśla Fundacja, w przypadku osadzonych problemem jest nie tylko ich pobyt w zakładzie karnym (realizowany głównie faktycznie jako „pobyt”, nie jako resocjalizacja), ale głównie powrót na wolność, który nie jest w żaden sposób monitorowany i wspierany systemowo poza obowiązkiem nadzoru kuratorskiego. Bez wsparcia osoby te stają się beneficjentami państwowego systemu opieki.

*  *  *
W ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych Fundacja realizuje swoje działania statutowe (edukacja, m.in. szkolenia i wspieranie opieki paliatywnej; działalność charytatywna, m.in. paczki żywnościowe dla szczególnie potrzebujących, dofinansowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego). Więcej informacji na stronie organizacji.

PLANY:
Fundacja przygotowuje się do stworzenia podmiotu ekonomii społecznej – świadczącego domowe usługi opiekuńcze na terenie Warszawy oraz ośrodka aktywizacji zawodowej w formie spółdzielni przy jednym z warszawskich zakładów penitencjarnych – świadczącego usługi rękodzieła artystycznego.