Go to content

Fundacja Nowa Fala

Telefon: 
508 768 572

FUNDACJA NOWA FALA to organizacja działająca w sferze pożytku publicznego, prowadzi ją grupa osób, którą łączy wspólne dążenie, aby coś zmienić na lepsze w życiu społecznym.

Celem Fundacji jest społecznie użyteczne wielokierunkowe działanie w różnych dziedzinach życia tj. edukacja, promocja kultury i sztuki, pomoc społeczna. Poprzez działanie na lokalnych rynkach Fundacja chce pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy, zapobiegać bezrobociu i patologiom społecznym.

Mobilizuje wszystkich chętnych do współdziałania i wypowiadania się poprzez różne formy twórczości, wykorzystuje najnowszą technologię i wiedzę opartą na doświadczeniu artystów z wielu dziedzin sztuk wizualnych.