Go to content

Fundacja Gargano

Fundacja Gargano powstała, aby propagować prawdę, dobro i piękno w literaturze.
 
Fundacja  ma na celu :

  • pomoc początkującym pisarzom, którzy potrzebują przyjaznego środowiska i warunków do doskonalenia warsztatu twórczego,
  • stworzenie środowiska dla twórców i czytelników, którzy identyfikują się z wartościami propagowanymi przez fundację,
  • promowanie wartościowej literatury.

Fundacja opiera się na chrześcijańskiej wizji Boga, człowieka i świata oraz jest skierowana do wszystkich osób dobrej woli, bez względu na wyznanie, narodowość czy światopogląd.