Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Fundacja Awangarda

Telefon: 
22 828 00 57

Fundacja Awangarda została założona 7 czerwca 2004 roku. Jest organizacją pozarządową zajmującą się inicjowaniem i wspieraniem działań na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich rozwoju zawodowego, artystycznego, kulturalnego i intelektualnego oraz na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie.
Awangarda uważa, że sztuka osób z niepełnosprawnością intelektualną sprawia tyle samo radości, budzi te same emocje i ma nie mniej do zakomunikowania swoim odbiorcom, niż twórczość artystów profesjonalnych. Poprzez organizację wydarzeń artystycznych takich jak koncerty, pokazy mody, jak również unikalne produkty oraz swoją galerię „Awangarda Studio”, Awangarda działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej artytów z niepełnosprawnością intelektualną, a także daje tym twórcom sposobność zwiększania swojej niezależności finansowej oraz budowania wiary we własne siły.   
Krótka Historia
Od początku swojego istnienia Fundacja Awangarda działa w zakresie organizowania i promowania wydarzeń artystycznych z udziałem artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Sztuka osób niepełnosprawnych często jest pomijana i traktowana jako mniej wartościowa. Przez pięć lat działalności Fundacji Awangarda, organizując różnego rodzaju koncerty, wydarzenia artystyczne, zawsze podkreśla i pokazuje, że twórczość artystów z niepełnosprawnością niczym nie różni się od tego, co robią artyści pełnosprawni.
Misja i cele
Naszą misją jest poszerzanie wiedzy na temat zdolności i roli osób niepełnosprawnych intelektualnie. Docieramy i chcemy poszerzać krąg naszych odbiorców w środowiskach opiniotwórczych i kształtujących obecną rzeczywistość. W ten sposób pragniemy budować świadomość społeczną, tak by stosunek do sztuki, pracy i różnych talentów osób z niepełnosprawnością intelektualną był twórczy i sprzyjał integracji. Wzorem państw zachodnich, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną są obecne w przestrzeni kulturalnej, rynkowej oraz mentalnej, Awangarda wraz z przyjaciółmi promuje sztukę swoich podopiecznych. Kreujemy w ten sposób odbiorców i wzmagamy zapotrzebowanie na twórczość niedocenianych dotychczas artystów. Jest to pożyteczny dla wszystkich sposób na rzeczywistą integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną, dokonywany poprzez stworzenie im warunków do niezależności finansowej i zwiększenie ich poczucia wartości.
Podstawowym celem działalności fundacji jest propagowanie akceptacji osób niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo i rzeczywista ich integracja przez włączenie do finansowo niezależnej społeczności.         

Chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne intelektulanie z małą pomocą czy wsparciem są w stanie wykonać wielkie dzieła – obrazy, przedmioty, wziąć udział w koncercie. W swojej działalności opieramy się również na wytwórczości wybranych Zakładów Aktywności  Zawodowej, które są naszymi głównymi dostawcami rękodzieła artystycznego i produktów, które my nazywamy ArtProducts. Celem Awangardy jest, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły dostarczać na rynek wyroby najwyższej jakości oraz odpowiadające najbardziej wyrafinowanym gustom. Ich sprzedaż jest źródłem wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Awangarda organizuje także imprezy artystyczne, koncerty, wernisaże, pokazy mody, happeningi (plenery) artystyczne. Przy tej okazji integrujemy różne środowiska i tworzymy społeczność ludzi społecznie zaangażowanych, w której spotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uznani artyści profesjonalni, przedstawiciele biznesu, mediów, organizacji pozarządowych i instytucji życia społecznego. Współpracujemy z podobnymi do Awangardy organizacjami pożytku publicznego za granicą, a nasza działalność wpisuje się w idee integracji europejskiej, kreatywnej innowacji i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. 
      Uczestnicy projektu, kto jest odbiorcą Awangarda Studio – galeria.
Awangarda Studio jest jedynym tego typu miejscem w Warszawie, gdzie swoje prace wystawiać będą artyści z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to nie tylko galeria, ale także przestrzeń przeznaczona na różne akcje artystyczne. To miejsce atrakcyjne pod względem kulturalnym, w którym goszczą warszawiacy i turyści odwiedzający stolicę Polski. Oprócz tego w Awangarda Studio można kupić oryginalne i użyteczne produkty artystyczne, takie jak np. koszulki, torby, ceramika, biżuteria oraz atrakcyjne dodatki, którym ostateczną formę nadali twórcy z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie produkty oferowane w galerii są wytworzone i wyprodukowane przez osoby niepełnosprawne bądź w Zakładach Aktywności Zawodowej bądź na Warsztatach Terapii Zajęciowej. 50 % ze sprzedaży obrazów oferowanych w galerii idzie bezpośrednio do artystów niepełnosprawnych. Dochód ze sprzedaży produktów przeznaczany jest na realizację celów statutowych fundacji takich jak między innymi organizację wydarzeń artystycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W galerii w chwili obecnej pracują pracownicy fundacji, z czasem jednak chcemy aby współpracowały z nami osoby z niepełnosprawnością intelektulaną, nawet te osoby które są twórcami rzeczy oferowanych w galerii. Chcemy dać szansę pracy i zarobienia pieniędzy tym osobom.
      Rezultaty projektu
Awangarda Studio ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców między innymi przedstawicieli biznesu, mediów, organizacji pozarządowych i instytucji życia społecznego oraz osób którzy lubią sztukę szeroko pojętą.