Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Fundacja Graj Wysoko

Fundacja graj Wysoko to grupa zaangażowanych społecznie trenerów, publicystów, menedżerów, naukowców, animatorów i wolontariuszy zaangażowanych w promowanie zasady poszanowania różnorodności kulturowej, światopoglądowej, religijnej, rasowej oraz zasady równych szans niezależne od płci, wieku, stanu zdrowia oraz statusu społecznego.
Naszą misją jest wyzwolenia energii tkwiącej w ludziach różnej płci, wieku, statusu społecznego i środowiska na płaszczyźnie wymiany myśli, spotkań, dialogu i działań tak, aby wspólnie tworzyć społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach demokracji oraz zasadzie równego traktowania i poszanowania różnorodności.
Dajemy skuteczne narzędzia pomagające stymulować rozwój kulturowy i wewnętrzną potrzebę nauki przez całe życie, które wzmacniają indywidualność i wyzwalają zbiorową odpowiedzialność za wspólną przestrzeń publiczną.
Szczególnie aktywnie działamy na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promujemy uczestnictwo kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, propagujemy przy tym zachowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym.
Wspieramy w budowaniu poczucia własnej wartości i osiąganiu własnych, osobistych celów. Budujemy społeczeństwo obywatelskie otwarte na ideę uczenia się przez całe życie.
W marcu 2013 r.  Fundacja graj Wysoko została Sygnatariuszem Karty Różnorodności.
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Tysiące firm, organizacji i instytucji podpisało Kartę w 12 krajach Unii Europejskiej.
Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podpisując Kartę Róznorodności Fundacja zobowiązuje się przestrzegać zasady zarządzania różnorodnością i polityki równego traktownia wpbec pracowników i współpracowników oraz wolontariuszy, jak również upowszechniać zasady pośród kontarhentów, firm wspólpracujących i beneficjentów.