Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Wymiennik – Społecznościowy System Wymiany

Wymiennik umożliwia wymianę dóbr, usług i talentów bez użycia pieniędzy. Użytkownicy serwisu posługują się społecznościową walutą – alterką. Po przeprowadzonej wymianie dawca obciąża konto biorcy w przejrzystym i bezpiecznym serwisie internetowym. Alterka umożliwia więc wymianę wielostronną; na przykład – jeśli Ania przekazała Kubie rower, na jej koncie pojawia się +200 alterek, a na koncie Kuby zapisywana jest kwota -200 alterek. Kuba nie musi odwzajemnić się Ani, ale oczekuje się, że po pewnym czasie przekaże coś lub wyświadczy przysługę innej osobie ze społeczności Wymiennika.

Wymiennik działa od jesieni 2012 roku, głównie w Warszawie. Społeczność użytkowników Wymiennika wciąż rośnie i rozwija się, powoli do grona aktywnych użytkowników dołączają mieszkańcy innych miast.

Misja i cele: 

  • Chcemy integrować i wzmacniać lokalną społeczność. Wymiana w ramach Wymiennika to świetna okazja do poznania nowych ludzi – do zawiązania przyjaźni, koleżeństwa i znajomości.
  • Rynek pracy nie zawsze pozwala robić nam to, co lubimy. Na Wymienniku każdy może swobodnie rozwijać swoje talenty.
  • Umożliwiamy samopomoc sąsiedzką – tworzymy sieć społecznego wsparcia, która nikogo nie wyklucza.
  • Inspirujemy do zmian systemowych. Tworzymy walutę i rynek w ludzkiej skali i z ludzką twarzą. Alterka jest społecznościową walutą generowaną w momencie wymiany i służy określaniu wartości wzajemnych zobowiązań między użytkownikami.  Ujemny stan konta na Wymienniku nie ma nic wspólnego z długiem; jest za to opartym na zaufaniu nieoprocentowanym kredytem pracy. To tylko zapis potwierdzający nasze zobowiązanie: że będziemy brać od społeczności tyle, ile jej dajemy.

Zapraszamy do Wymiennika – wymieniaj się i poznawaj nowych ludzi!

Cel społeczny: 

Dołączajcie do nas i wymieniajcie się – studenci, pracujący i bezrobotni, rodzice wychowujący dzieci, emeryci i renciści zamknięci w swoich domach. Jesteśmy otwarci dla wszystkich.

Kontakt